Please wait...

תפריט

ר. נירן ניהול ייעוץ והשקעות בע"מ - יעוץ עסקי

רעות רוזנפלד משיח
08-6331277
אילת
שירות במקום

חברת יעוץ עסקי העובדת גם מטעם מעוף של משרד הכלכלה, בתחומים: כלכלה ופיננסים, ניהול ופיתוח עסק, שיווק, חדשנות, גיוסי הון, הכנה והגשת תכניות עסקיות ובקשות הלוואה כולל למסלולים לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה של הקרן בערבות מדינה, קרן עוגן ועוד.