Please wait...

תפריט

בצל הקורונה

מאגר העסקים של אילת

העיר אילת התברכה במשאבי טבע נדירים, בתושבים חמים, ובמגוון בתי עסק המציעים שירותים בכל התחומים.

לצד שירותים שמציע הבית לעסקים בעירייה, מוגש לכם מאגר העסקים של אילת הפעילים בעת הזו.

בימים אלה, בהם אנו מצויים בשעת משבר עולמי בעקבות נגיף הקורונה, נודעת חשיבות רבה לחזק האחד את השני, בתוך הבית, בתוך המשפחה ובקרב הקהילה.
דווקא בימים אלה, חשוב לחזק את כלכלת העיר ואת העסקים המניעים אותה.

כולנו תקווה, שנחזור במהרה לשגרה.